MAN PESANGGARAN BANYUWANGI

menuju madrasah unggul, berprestasi berwawasan islami

SEARCH

INFO LOMBA

BLOG

VISITOR


web widgets

RevolverMaps

SENYUM MADRASAH

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

GURU PENJASKES

Oleh Admin 05-12-2013 12:06:16

Nama  : Drs. Puji Riantho

NIP  : 19660109 200501 1 002

TTL  : Banyuwangi, 9 Januari 1966

Pangkat/Gol  : Penata/III C

Jabatan  : Guru Penjaskes

Pendidikan  : S-1, IKIP PGRI Banyuwangi

Alamat  : Dusun Jatilluhur Rt 01 Rw 02

              Desa Glagah Agung Purwoharjo

 

Nama  : Okdiandra Agung W, S.Pd

NIP  :

TTL  : Banyuwangi, 25 Oktober 1988

Pangkat/Gol  :

Jabatan  : Guru Penjaskes

Pendidikan  : S-1, Pendidikan Jasmani IKIP PGRI Banyuwangi   

Alamat  : Badean Bondowoso